De levensloop van Egbert H. Doorten

In dit boek staat het leven beschreven van Egbert H. Doorten. Op 85 jarige leeftijd heeft hij het verloop van zijn leven opgeschreven voor zijn kinderen en kleinkinderen. Nog vol levenslust en ideeën.

Hij is begonnen te werken met alleen de Ambachtsschool als opleiding, hij kon gelukkig aan het werk in de naoorlogse economische groei. Het was een periode waarin mensen zich ontwikkelden, langer doorleerden, meer gingen verdienen en konden profiteren van een toenemende welvaart.

Uitgave  November 2020
Basistekst  E.H. Doorten, Elp
Drukwerk  Drukkerij Kerkhove, Beilen
Tekstredactie  J.J.H. Oudega-Schokker, Wijster
Grafische vormgeving  Designerie, M. Selles-Würsten

 

In familiekring uitgegeven

Lunshof, een familiekroniek

De renovatie van het graf van de grootouders van Henk Lunshof  in Beilen inspireerde hem tot het onderzoek naar de Lunshoffamilie. Dit boek is het resultaat van drie jaar onderzoek.

Henk Lunshof is opgegroeid aan de Beilervaart en later verhuisd naar het Geeserveld. Na zijn studie is Henk werkzaam geweest bij de Koninklijke Marechaussee op diverse plaatsen in Nederland en in het buitenland. In 2004 is hij op 57-jarige leeftijd gestopt met werken.

Doordat Henk onderzoek deed in het archief van de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen. En regelmatig met de archiefboeken bij mij op kantoor zat kwam ik in contact met hem. Toen hij hoorde dat ik ook de grafische opmaak en het drukwerk van boeken verzorg naast mijn werk bij de Protestantse Gemeente, was de link al gauw gelegd. Een jaar later nam hij contact met mij op en gaf aan dat het boek klaar was en kon ik aan de slag. In 2019 is het boek uitgegeven.

 Henk Lunshof in 2020 overleden.

Uitgave  2019
Tekst  H. Lunshof
Drukwerk  Boekengilde, Enschede
Grafische vormgeving  Designerie

 

In familiekring uitgegeven

Ulskenheerd en haar bewoners

Dit boek, geschreven door Jelte Biewenga (Zwiggelte) beschrijft de drijfveren van vier generaties Biewenga aan de hand van de geschiedenis van hun boerenbedrijf Ulskenheerd in Garsthuizen (Groningen).

In dit boek worden 5 generaties omschreven, samen bijna 150 jaar, op de boerderij Ulskenheerd. Er wordt verteld over het boerenleven maar ook als betrokkene bij kerk, school en maatschappij. Het gaat over de gebeurtenissen die hun leven en hun boer zijn beinvloedden, de Afscheiding van de Ned. Herv. Kerk, de aanleg van de spoorbaan Groningen-Delfzijl, de eerste en tweede wereldoorlog en in de bedrijfsvoering de mechanisatie, de EEG en de schaalvergroting in de landbouw.

Toen het boek compleet was kwam ik in contact met dhr. Jelte Biewenga. Ik heb de grafische opmaak mogen verzorgen van dit 228 pagina’s tellende boekwerk.

 

Uitgave  September 2018
Tekst  J. Biewenga, Zwiggelte
Tekstredactie  J.J.H. Oudega-Schokker, Wijster
Grafische vormgeving  Designerie, M. Selles-Würsten
Drukwerk  Drukkerij Kerkhove, Beilen
Oplage  100 ex

 

Belevenissen van een agrarisch makelaar

Willem Schelhaas werd in 1937 geboren in Hoogeveen. Hijw as vijftien jaar boer op het melkveebedrijf dat hij van zijn ouders had overgenomen. Nadat hij een makelaarscursus had gevolgd, werd hij op zijn vijfendertigste agrarisch makelaar.

In dit boek beschrijft Willem Schelhaas met veel humor en enthousiasme zijn belevenissen als agrarisch makelaar in zowel Noord-Nederland als Canada.

Het is een geweldig vak, vindt hij, dat je vooral leert in de praktijk, in de omgang met kopers en verkopers. Schelhaas sluit zijn verhalen af met 10 tips voor aankomende makelaars.


Uitgave  2018
Redactie   J.J. H. Oudega-Schokker
Vormgeving/DTP  Designerie, M. Selles-Würsten
Drukwerk  Kerkhove, Beilen

Hier te koop

Het levensverhaal van Roelof Speelman

Dit boek is een verhaal van boeren en hun werk, van volhouden, keuzes maken en durven! Het beschrijft het boerenleven in Nederland en in Canada.


Uitgave  april 2016 (Nederlands en engelse versie)
Basistekst  R. Speelman, Nieuw Balinge
Samenstelling en bewerking  J.J.H. Oudega-Schokker, Wijster
Grafische vormgeving   Designerie, M. Selles-Würsten
Druk  Drukkerij Kerkhove, Beilen

In familiekring uitgegeven

Schelhaas

Het leven van Willem Schelhaas

Dit boek gaat over het leven van Willem Schelhaas, boer en makelaar…

Verhalen die hij heeft opgeschreven voor zijn kinderen en kleinkinderen. Een deel gaat over het werk op de boerderij, een deel gaat over het makelaarsvak met al zijn facetten.

De veranderingen die plaatsvinden in één mensenleven, verschillen  tussen vroeger en nu. Van fiets tot auto, van brief tot internet.

Maar ook de veranderingen in het wereldbeeld, over de tijd van de koude oorlog en de opkomst van het reizen waardoor de wereld veel kleiner is geworden.

Uitgave  December 2015
Oplage  200 ex
Basistekst   W. Schelhaas
Bewerking en samenstelling   J.J.H. Oudega-Schokker
DTP/Opmaak  Designerie, M. Selles-Würsten
Druk  Drukkerij Kerkhove

In familiekring uitgegeven

Wensen rondom de uitvaartdienst

Wensen rondom de uitvaardienst

De Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen heeft een boekje uitgegeven met de titel; Wensen rondom de uitvaartdienst.
Dit boekje geeft u de mogelijkheid om na te denken over uw eigen uitvaart. Door uw eigen voorkeuren in te vullen, laat u nabestaanden iets van uw levensinspiratie na en ontlast u hen tijdens het voorbereiden van het afscheid. Een moedig besluit om na te denken over een toch wel lastig onderwerp.
Wanneer is het tijd om na te denken over je eigen uitvaart? Als je op leeftijd raakt – maar wanneer is dat? Als je ziek bent – maar wanneer ben je ziek genoeg? Als er iemand in je eigen omgeving komt te overlijden? Vaak is het overlijden van een naaste een aanleiding om na te denken over je eigen uitvaartdienst.

Dit boekje wil helpen om dit denkproces te structureren en aan te moedigen. Dit boekje wil ook verbanden leggen met de mensen die deel van uw leven uitmaken. En hopelijk brengt dit boekje een waardevol gesprek op gang met de mensen die u lief zijn. Zodat zij na het afscheid tegen elkaar kunnen zeggen: wat goed dat we de moeite hebben genomen om samen van gedachten te wisselen over het leven dat geleefd is en over de waardevolle momenten die we deelde.

Uitgave  December 2015
Oplage  2200 ex
Samenstelling  Ds. Joanne Greving
Fotografie  Albert Kerssies, Beilen
DTP/Opmaak  Designerie, M. Selles-Würsten
Druk  Drukkerij Kerkhove

Hier te bestellen

 

Pelgrimsroute in Beilen

Rondje Remko

 Deze wandeling maakt onderdeel uit van Rondje Beilen, een wandelnetwerk in en rond Beilen dat voortdurend in ontwikkeling is.
 
De wandeling, Rondje Remko, volgt de pastorale wijk van ds. Remko Veldman. Hij heeft van 2008 tot 20219 in Beilen gewerkt als predikant van de Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen. Een van zijn liefhebberijen was (is) het lopen wan pelgrimstochten en dat heeft de gemeente geinspireerd tot het maken van deze wandeling.
 
Beilen leent zich prima voor een pelgrimstocht. Het wandelend bewegen in deze omgeving en het hervinden van waardering en eerbied voor de natuur en cultuur, dat zijn belangrijke ervaringen die je van een pelgrimstocht kunt meenemen. Dat maakt deze wandeling ook interessant. Je krijgt onderweg een stuk bezinning daarop aangereikt.

 

Uitgave  Maart 2020
Oplage  100 ex
Samenstelling  Ds. Magda Hazeleger
Grafische Vormgeving  Designerie, M. Selles-Würsten
Druk  Drukkerij Kerkhove

 

Gratis te verkrijgen bij het kerkelijk bureau PG Beilen-Hijken-Hooghalen